Rikshem fönsterbyten - Umeå

uppdrag
Projektering, byggledning och besiktning
Beställare
Rikshem
projektvolym
entreprenadform
Totalentreprenad
tidsperiod
2020-2021
kontaktperson
Björn Alenius

Rikshem fönsterbyten - Umeå

Rikshem investerar i nya fönster på sju av sina fastigheter. MANA har ansvaret för projektering, byggledning och besiktning. Fönsterbytet står klart sommaren 2021.