ProjektPArtner inom bygg och fastighet

– Garanterad norrländsk kompetens

nyheter

projekt

Det här gör vi

MANA Projektbyrå är en strategisk projektpartner. Vi är ett norrländskt konsultbolag specialiserade på projektledning inom bygg, fastighet och byggnadsmiljö. Som projektpartner hjälper vi våra kunder från idé till färdig leverans.
Begär offert eller boka någon av våra tjänster på boka@mana.se

BYGG
Vi kan byggprojekt. Vi erbjuder traditionell projekt- och byggledning från start till mål med särskild fokus på kvalitet och kostnad. Med erfarenhet från olika former för genomförande i både stora och små projekt guidar vi dig som beställare rätt och kvalitetssäkrar projektet.
Läs mer
 • Tekniska utredningar
 • Ekonomiska kalkyler
 • Projekteringsledning
 • Projektering A & K
 • KA enligt PBL
 • Byggledning
 • Upphandling
Fastighet
Vi kan byggnader. Vi erbjuder strategisk rådgivning och hjälper dig som fastighetsägare med renovering-, om- och tillbyggnad. Vi är specialiserade på värdehöjande åtgärder i befintliga fastigheter och kan erbjuda helhetslösningar vid lokalplanering där vi ansvarar för byggåtgärder, interiör och design.
Läs mer
 • Förvaltningsplan
 • Flytt- och lokalplanering
 • Interiör och design
 • OVK
 • Bygglov
 • Helhetsåtagande ROT-projekt
Besiktningar
Vi kan besiktningar. Vi utför entreprenadbesiktningar, underhållsbesiktningar och byggskadeutredningar. Vi utför även överlåtelsebesiktningar i samband med husförsäljning där vi erbjuder paketlösning med energideklaration och säljansvarsförsäkring. Dessutom utför vi också miljöbesiktningar så som rivningsinventering av farlig avfall.
Läs mer
 • Entreprenadbesiktningar
 • Överlåtelsebesiktningar
 • Energideklaration
 • Miljöinventering
 • Rivningsplaner
 • Asbest/PCB inventering
 • Byggskadeutredningar

Så jobbar vi

Vi tror på engagemang, mod och tydlighet. Dessa komponenter är avgörande för att skapa framgångsrika projekt.

Vi ger dig som beställare en trygg och bekväm resa genom projektet. Oavsett hur mycket du som beställare har möjlighet att involvera dig i projektet ger vi full insyn och övergripande kontroll över din investering. Vi är lyhörda för dina behov.
Mest nytta av oss får du som kund om vi anlitas i ett tidigt skede av projektet där vi kan vara med i vägval kring budget, metoder och utförande och ta med dessa kunskaper vidare in i projektering och produktionsfas. Allt för att ge dig som beställare en trygg och bekväm resa genom projektet.

Säkra upp processen

Säkerställer att du som beställare får det ni avtalat genom att bistå med upphandling, byggkontroll och entreprenadbesiktning. Våra projektledare är utbildade i entreprenadjuridik och bevakar dina intressen.

Projektekonomi

Våra kalkylatorer är har vana att jobba i olika skeden. Vi gör tidiga budgetkalkyler, produktionskalkyler, ekonomiska jämförelser och vi är vana vid att granska entreprenörens kostnader. Vi hjälper dig att kvalitetssäkra ekonomin i projektet eller vid upphandlingar.

En leverantör

Vi gör det enkelt för dig som beställare. Vi erbjuder genom samverkan med projektets delaktörer helhetsåtagande som totalentreprenör. En kontakt, en leverantör och en månadsfaktura. Du som beställare kan helt fokusera på din verksamhet och låta oss ta ansvar för hela projektet.

Miljö & Hållbarhet

Vi ser till att kraven från din slutkund och kommande generationer uppfylls genom att erbjuda miljöstyrning i projektet. Vi är aktiva i nätverket hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

Certifierad kompetens

Vi utbildar kontinuerligt vår personal och strävar efter att alltid kunna erbjuda dig som kund en certifierad projektledare eller certifierad besiktningsman.