Simhallen IKSU - Umeå

uppdrag
Projektering, byggledning och besiktning
Beställare
Stiftelsen Universitetshallen
projektvolym
entreprenadform
Totalentreprenad
tidsperiod
Sommar/höst 2021
kontaktperson
Björn Alenius

Simhallen IKSU - Umeå

IKSU Sport har under sommaren renoverat simhallen med nya ytskikt på golv och väggar, samt tillgänglighetsanpassat lokalen. MANA har ansvarat för projektering, byggledning och besiktning.