Fastighetsutveckling - Umeå

uppdrag
Totalentreprenör
Beställare
Rickard Strandberg
projektvolym
Ca 10 Mkr
entreprenadform
Totalentreprenör
tidsperiod
2017- pågående
kontaktperson
Thomas Bandling

Fastighetsutveckling - Umeå

Utveckling och förädling av hyresfastighet med totalrenovering av 10 lägenheter och tillskapande av 3 källarlägenheter och 2 vindslägenheter samt övriga värdehöjande åtgärder. Uppdraget utförs genom ett helhetsåtagande där MANA i samverkan med lokala entreprenörer skapar stort mervärde för kund.