Carlslundskolan - Umeå

uppdrag
Projekteringsledning
Beställare
Umeå Kommun
projektvolym
250 Msek
entreprenadform
AB04 Utförandeentreprenad
tidsperiod
2021-2023
kontaktperson
Krister Johansson

Carlslundskolan - Umeå

På uppdrag av Umeå Kommun är MANA med och utvecklar den nya högstadieskolan Carlslundskolan. MANA har fått förtroendet att leda projekteringen av den nya skolan med tillhörande idrottshall och en omfattande utemiljö med bland annat ny konstgräsplan.

Den nya högstadieskolan rymmer ca 600 elever och kommer att sammanlänka Tomtebo och Carlslid på ett helt nytt sätt. Här kommer också grundsärskolans och träningsskolans alla högstadieelever samlas, vilka tidigare varit utspridda på olika skolor.

MANA Projektbyrå samverkar med bland annat Umeå kommun, TM Konsult, Vinnergi, Sweco, Umeå Projekt Team, Sigma, Tyrens och Tunemalms.

I uppdraget ingår även rollen som arbetsmiljöansvarig för planeringsskedet samt kalkylarbeten.

Bild: TM Konsult