Jun 27, 2024

MANA tecknar avtal med Umeå Kommun

Umeå kommun med tillhörande kranskommuner har genom upphandling valt MANA som leverantör. Avtalet gäller projekteringsledning, byggledning och kontrollansvarig PBL.

- Väldigt roligt att vi landat avtalet, säger Thomas Bandling, koncernchef MANA Projektbyrå. Det är ett viktigt avtal för oss, Umeå kommun har mycket spännande på gång och de har också höga ambitioner när det gäller kvalitet och hållbarhet vilket går hand i hand med vårt arbetssätt, säger Thomas och forstätter:
- Avtalet är också ett kvitto på våra konsulters kompetens och hur nöjda våra beställare är med deras insats.

Avtalen avser Umeå kommun, Nordmalings kommun, Vindelns kommun, Aktiebolaget Bubergsgårdens Friluftsanläggning, Vännäs kommun, Vännäs Fastigheter AB, Fastighetstjänster i Vännäs AB, Bjurholms kommun, Robertsfors kommun och Robertsfors Utveckling AB.

MANA Projektbyrå är en av tre leverantörer som tecknat avtal inom detta område.