Jan 30, 2020

MANA anlitas som process- och projektledare för SCA Obbolas nya kontorslokaler

SCA investerar i ny pappersmaskin till sitt pappersbruk i Obbola och renoverar då även befintlig kontorsbyggnad. MANA Projektbyrå har anlitats som process- och projektledare för nya verksamhetslokaler i projekt ExpO, SCA Obbola.

I samband med investering i ny pappersmaskin renoverar SCA sina kontorslokaler. Investeringen uppgår till 7,5 miljarder och den nya pappersmaskinen kommer att tas i bruk första kvartalet 2023.

Som projektledare för nya verksamhetslokaler kommer MANA att leda processarbetet kring utformning av kontoret samt vara projektledare för de renoveringsarbeten som ska utföras.

– Investeringsprojekt av denna storlek är både väldigt utmanande och roliga att medverka i, säger Thomas Bandling, MANAs projektledare för uppdraget.

Projektet omfattar 140 kontorsplatser och beräknas stå färdigt hösten 2021.