Oct 20, 2021

MANA flyttar till nya lokaler – viktig framtidssatsning

Nu har MANA Projektbyrå flyttat in i den miljöprofilerade kontorsbyggnaden på Östra Strandgatan 24 i Umeå. De nya och större lokalerna är en del i utvecklingen av bolaget och speglar företagets ambitioner för framtiden.

MANA Projektbyrå växer så det knakar. Sedan starten i Umeå 2017 har även ett kontor i Skellefteå öppnats, flera nya medarbetare har anställts och omsättningen har ökat från 7 miljoner till cirka 50 miljoner.

– Vår styrka är den bredd av tjänster vi kan erbjuda byggherrar, fastighetsägare och privatpersoner. Vi löser allt från idé till färdigställande och kan hålla i hela projekt från början till slut eller stötta i utvalda delar i ett projekt med exempelvis projektledning, bygglovshandlingar eller besiktningar, berättar Thomas Bandling, vd och koncernchef MANA Projektbyrå.

MANA Projektbyrå har i dagsläget elva medarbetare, varav två sitter i Skellefteå. Initialt kommer de nya kontorslokalerna delas med Elpro AB och Meditron. Flytten till Östra Strandgatan är en viktig satsning för att vara en attraktiv arbetsgivare och knyta till sig rätt kompetens för en utvidgning av verksamheten framöver.

– Vi har sedan starten haft en hög efterfrågan på våra tjänster och behöver lokaler som speglar bolagets ambitioner och möjliggör att vi kan anställa fler personer. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och med vårt nya kontor kan vi erbjuda en stimulerande arbetsmiljö i ett miljöcertifierat kontorshus, vilket stämmer väl överens med det vi också står för, berättar Thomas Bandling, vd och koncernchef MANA Projektbyrå.

Kontorshuset som är ritat av Wingårdhs Arkitekter ägs av Balticgruppen. Huset är miljöklassat i Miljöbyggnad Guld, vilket är den högsta certifieringen inom Miljöbyggnad och ställer höga krav på bland annat ljusinsläpp, akustik och ventilation. Att bygga hållbart är en del av Balticgruppens strategi för att Umeå ska nå 200 000 invånare 2050 genom hållbar tillväxt.

– Vi är glada att få hälsa välkommen till MANA Projektbyrå som ny hyresgäst hos Balticgruppen. Kontorshuset på Östra Strandgatan 24 är fullbelagt vilket är ett fint kvitto på att bygga hållbara kontorslokaler med god arkitektur attraherar och spelar roll för våra hyresgäster, säger David Carlsson, vd och koncernchef Balticgruppen.

Kontorshuset har ett vackert läge alldeles intill Umeälven och utvecklingen av området är en viktig del för Umeå när stadskärnan expanderar och knyter ihop Umeå centrum med Universitetsstaden, vilket bidrar till att stärka Umeås attraktivitet.