Jun 7, 2021

MANA inleder långsiktigt samarbete med Bonava

Redan under hösten 2020 påbörjade MANA Projektbyrå ett samarbete med bostadsutvecklaren Bonava där Tobias Walleskog, Key Account Manager på MANA, arbetar som Project Manager för ett antal kvarter i den stora etableringen på Tomtebo gård.

Området i närheten av Nydalasjön, kallat Tomtebo gård, växer fram i snabb takt. Stadsdelen har utvecklats av Bonava i samarbete med Umeå kommun. Bonava planerar att utveckla både hyres- samt bostadsrätter i området och i rollen som Project Manager har Tobias ansvaret för projekten och framdriften av dessa.

- Att få möjligheten att jobba åt en väletablerad bostadsutvecklare är såklart väldigt inspirerande och utvecklande. Det märks att personalen brinner för det dom gör och inom gruppen finns värdefull erfarenhet som man får möjlighet att ta del av, säger Tobias.

Samtliga bostadsprojekt som Bonava bygger är Svanenmärkta vilket också innebär att man som projektledare behöver vara införstådd i vad certifieringen innebär samt att driva projektet mot det målet i samtliga processer.

- Utveckling av bostäder är en komplex process som innefattar allt ifrån det tidiga planeringsskedet, till detaljstyrningen i varje byggnadsdel. Det är totalen som skapar ett lyckat projekt, avslutar Walleskog.

BILD: Bonava