Projektledning inom bygg och fastighet

– Garanterad norrländsk kompetens

Det här gör vi

Mana Projektbyrå är ett norrländskt konsultbolag specialiserade på projektledning inom bygg, fastighet och miljö. Vi hjälper våra kunder från idé till färdig leverans i projektets olika skeden.

BYGG
Vi kan byggprojekt. Vi erbjuder traditionell projekt- och byggledning från start till mål med särskild fokus på kvalitet och kostnad. Med erfarenhet från olika former för genomförande i både stora och små projekt guidar vi dig som beställare rätt och kvalitetssäkrar projektet.
Läs mer
 • Ekonomiska kalkyler
 • Tekniska utredningar
 • Upphandling
 • Projekteringsledning
 • KA enligt PBL
 • Byggledning
 • Besiktning
Fastighet
Vi kan byggnader. Vi erbjuder strategisk rådgivning och hjälper dig som fastighetsägare med renovering-, om- och tillbyggnad. Vi är specialiserade på värdehöjande åtgärder i befintliga fastigheter och kan erbjuda helhetslösningar som totalentreprenör genom samverkan med projektets olika delaktörer.
Läs mer
 • Underhållsbesiktningar
 • Förvaltningsplan
 • Överlåtelsebesiktningar
 • Ekonomiska kalkyler
 • Energikartläggning
 • Energioptimering
 • OVK
 • Bygglov
 • Helhetsåtagande ROT-projekt
Miljö
Vi kan miljö i mark och byggnader. Miljö- och hållbarhetsfrågor är en viktig del i byggprocessen och behöver hanteras tidigt i projektet. Vi utför miljöinventeringar, undersökningar och rivningsplaner och kan erbjuda miljöstyrning genom hela projektet.
Läs mer
 • Miljöinventering
 • Rivningsplaner
 • Miljöledning
 • Miljötekniska undersökningar
 • Radonundersökningar
 • Tillståndsfrågor miljöbalken

Så jobbar vi

Vi tror på engagemang, mod och tydlighet. Dessa komponenter är avgörande för att skapa framgångsrika projekt.

Vi ger dig som beställare en trygg och bekväm resa genom projektet. Oavsett hur mycket du som beställare har möjlighet att involvera dig i projektet ger vi full insyn och övergripande kontroll över din investering. Vi är lyhörda för dina behov.
Mest nytta av oss får du som kund om vi anlitas i ett tidigt skede av projektet där vi kan vara med i vägval kring budget, metoder och utförande och ta med dessa kunskaper vidare in i projektering och produktionsfas. Allt för att ge dig som beställare en trygg och bekväm resa genom projektet.

Säkra upp processen

Säkerställer att du som beställare får det ni avtalat genom att bistå med upphandling, byggkontroll och entreprenadbesiktning. Våra projektledare är utbildade i entreprenadjuridik och bevakar dina intressen.

Projektekonomi

Våra kalkylatorer är har vana att jobba i olika skeden. Vi gör tidiga budgetkalkyler, produktionskalkyler, ekonomiska jämförelser och vi är vana vid att granska entreprenörens kostnader. Vi hjälper dig att kvalitetssäkra ekonomin i projektet eller vid upphandlingar.

En leverantör

Vi gör det enkelt för dig som beställare. Vi erbjuder genom samverkan med projektets delaktörer helhetsåtagande som totalentreprenör. En kontakt, en leverantör och en månadsfaktura. Du som beställare kan helt fokusera på din verksamhet och låta oss ta ansvar för hela projektet.

Miljö & Hållbarhet

Vi ser till att kraven från din slutkund och kommande generationer uppfylls genom att erbjuda miljöstyrning i projektet. Vi är aktiva i nätverket hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat.

Certifierad kompetens

Vi utbildar kontinuerligt vår personal och strävar efter att alltid kunna erbjuda dig som kund en certifierad projektledare eller certifierad besiktningsman.

Kontakt

Umeå
Strömpilsplatsen 20
907 43 Umeå
090-171880
info@mana.se

Skellefteå
Lasarettsvägen 35
931 41 Skellefteå
0910-702850
info@mana.se

Thomas Bandling
VD
090-171888
thomas.bandling@mana.se
Krister Johansson
Affärschef
090-171882
krister.johansson@mana.se
Patrik Widebo
Projektledare Bygg/besiktningsman
090-171881
patrik.widebo@mana.se
Jonatan Karlsson
Projektledare Fastighet
090-171885
jonatan.karlsson@mana.se
Erik Ådén
Projektledare VVS/energi
090-171883
erik.aden@mana.se
Johan Johansson
Projektledare Bygg/Besiktningsman
0910-702851
johan.johansson@mana.se
Linus Pettersson
Projektledare Bygg & Fastighet
090-171884
linus.pettersson@mana.se
Hans Wiklund
Projektledare Bygg
0910-702852
hans.wiklund@mana.se
Ulf Lindkvist
Projektledare Bygg
0910-702853
ulf.lindkvist@mana.se